Allt om vindkraftsparken i Bräcke kommun och Ånge kommun

Allt om vindkraftsparken i Bräcke kommun och Ånge kommun.

Vi på Jämtkrogen Hotell i Bräcke är mycket glada över att se den stora utvecklingen av de viktigaste förnybara energikällorna som vattenkraft, solenergi, bioenergi och vindkraftsparken i  våran området av Sverige. Hållbara och förnyelsebara energikällor garanterar en säkrare framtid för oss och kommande generationer. Vi är också stolta över att stödja flera nationella och internationella team som arbetar med dessa projekt. Vi erbjuder boende i hotellrum, på plats och take away cateringalternativ. Några av våra fastigheter har rymliga gästkök och fritidsanläggningar.

Windpark near Bracke and Ange. Accommodation near windpark Fasiken. Catering to windpark near Ange, Sweden. Vindkraft Ånge

Vindkrafts utbyggnaden i Sverige satte rekord under 2021, då 456 nya vindkraftverk installerades. I svensk vindkrafts historia är det den högsta utbyggnadstakten hittills, med en ökning på 10 procent. De nya verken är ojämt fördelade över landet. Den största expansionen har skett i norra Sverige. Ledningen tar Västernorrland med Örnsköldsviks kommun i topp både med antal verk och maxeffekt. Kommunen i Jämtlands län som ligger i topp är Strömsund med 161 verk och en maxeffekt på 475 MegaWatt.

Vindkraftsparken i Ånge kommun och Bräcke kommun.

Alla aktuella vindkraftsprojekt i Ånge kommun. Karta över vindkraft i Bräcke kommun och karta över vindkraft i Ånge kommun.

( Klicka på bilden för en fullständig beskrivning av projekten / Copyright: Ånge kommun )

Bräcke kommun hade under våren 2022 48 stycken vindkraftsverk med en sammanlagt maxeffekt på 138MegaWatt.

Bröcklingberget vindkraftspark, ligger ca 5 km öster om Bräcke och består av två delparker. Det södra delområdet ligger uppe på Bröcklingberget och det norra på höjderna öster om Sösjö. Den totala ytan för projektområdet är 5,5 km2 och ligger inom 470-550 meter över havet. Bröcklingbergets planeringsfas hade till en början en plan om 30 verk, som sedan blev 21 stycken, idag står där 11 vindkraftverk fördelat på de båda områdena med en total effekt på 45MW. Läs mer om Bröcklingberget vindpark i Bräcke direkt på Arise hemsida här…

Vindkraftspark Fasikan, vid Ås-Långmyrberget, ligger ca 15 km söder om Bräcke. Bygget av vindkraftsparken har startat i november 2023 och planeras pågå i cirka 2 år. Tillstånd har beviljats för 15 turbiner med en installerad effekt på totalt 105 MW. Var och en av turbinerna kommer att vara 240 m höga (från botten av tornet till vingspetsen), och medelårssvind å 8,1 m/s. Det är värt att nämna att under de senaste åren har verkningsgraden för turbiner ökat från 2,5 MW till 7 MW – och det är dessa mer effektiva turbiner som kommer att installeras i Fasikan.
Tillstånd har också getts att bygga en ny 145kV kraftledning mellan transformatorstationen i Ånge och Fasikan för att kunna överföra den förnybara energi som parken ska producera. Projektet ( värt cirka 1,7 miljarder kronor ) har nyligen bytt ägare och tillhör nu SCA Energy AB. Tillsammans med SCAs nuvarande produktion av el (till exempel vid dess vindkraftspark i Piteå) gör tillskottsproduktionen på 333 GWh, genom förvärvet, att SCA blir helt självförsörjande på el. Ansträngningarna att bli självförsörjande och mestadels använda förnybar energi växer i företag runt om i världen. Den svenska ledaren är IKEA – redan 2021 meddelade att de i vissa regioner från sina vind- och sollösningar genererar mer energi än de förbrukar. Åh så fortsätter den gröna energirevolutionen steg för steg. Läs mer om Fasikan vindpark i Bräcke på Arise hemsida här…

Alla aktuella vindkraftsprojekt i Ånge kommun och mer on vindkraft i Bräcke kommun, Sverige

Mörttjärnberget vindkraftspark som ligger 25km öster om Bräcke, i Albacken omfattas av 13km2 skog och våtmark med tillhörande sjöar och är Bräcke kommuns största park. Mörtjärnberget vindpark togs i drift våren 2014 med 37 stycken turbiner, som producerar ca 290GWh energi årligen, vilket motsvarar hushålls elen för 56.000 villor. Läs mer om Mörttjärnberget och vindkraft i Bräcke, direkt på Statkraft Vind hemsida här…

Kusberget Vindkraftspark , 8 km väster om Kälarne fick nej i domstol under 2021 men står nu åter för prövning. Vindpark Kusberget ligger ca 40 minuter från Bräcke. Läs mer om Kusberget och vindkraft i Bräcke, direkt på Wind Sweden hemsida här…

#windturbines on instagram hotel near windpark in bracke sweden. Vindkraftsparken i ånge kommun. Renewable energy Sweden. Boende nära vindpark Ånge.

Ånge kommun har en vindkraftspark i drift. Under 2019-2020 byggdes 20 verk på Länsterhöjden och 36 stycken på Storflötten, totalt 56 verk som tillsammans bildar Cloud Vindpark.

Verken i Cloud Vindpark i Ånge kommun, är belägen i mitten av Sverige utmed Länsterhöjden och Storflötten. Den omfattar cirka 40 km2 skog som tillhör SCA. Cloud vindkraftpark är bland de högsta i Sverige med navet på 155 meter och med den yttersta spetsen rakt upp på 220 meter. Beräknad årsproduktion är 785GWh. Du kan se en karta över projektet och läsa mer om Cloud vindkraftpark direkt på Arise hemsida här…

Björnberget Vindkraftspark är under byggnation och placerad söder om Ånge och öster om Östavall. Här byggs 60 verk som beräknas stå klar för drift under första halvan av 2023. Väl I drift kommer den att ha marknadens nu största rotor på land och generera 1,1TWh/år vilket motsvarar 300 000 hushålls energi förbrukning. Vindkraftspark Björnberget ligger ca 85km från Bräcke. Läs mer om Björnberget och vindkraft i Ånge kommun här…

Bygget av 24 stycken verk på Vindkraftspark Klevberget startade i början av 2022 och ligger söder om Fränsta och Ljungaverk. Vindkraftspark Klevberget ligger ca 65km från Bräcke. Läs mer om Klevberget vindpark i Ånge direkt på OX2 hemsida här…

Förutom dessa tre parker har Ånge kommun  två stycken med tillstånd klara och idrifttagning planeras ske under 2023. Maxhöjden på verken är 190 meter, vindkraftsparken Östavall med 36 och Långåsen med 7 verk.

Vindkraftspark Östavall – ligger ca 43 km ( 40 minuter ) från Bräcke. Läs mer om Östavall vindkraft i Ånge kommun direkt på RWE hemsida här…

Vindkraftspark Långåsen  – ligger ca 40 minuter från Bräcke. Klicka på den här länken, om du vill läsa mer intressant information om betydelsen av Långåsen Vindpark och vikten av egen hållbarhet genom vindkraft i Ånge- och Sundsvallsregionen…

#windturbines on instagram hotel near windpark in bracke sweden. Vindkraftsparken i Ånge kommun och Bräcke kommun. Hotel near windapark Ånge

Ytterligare tre projekt undersöker möjligheterna att etablera vindkraft eller förbereder tillståndsansökan. Dessa parker skulle vid godkännande bli:

Storåsen Vindkraftspark  med ett maximalt antal av 31 verk. Läs mer om Storåsen vindpark i Ånge kommun direkt på RES hemsida här…

Marktjärn Vindkraftspark med max 60 verk samt – ligger ca 80km från Bräcke. Här kan du läsa mer om denna landbaserade vindpark Marktjärn i Ånge, Sverige…

Vindkraftspark Koberget & Spångberget, som ligger norr om Byberget. Körtiden till den site beror på vägförbindelsen och kan variera från 25 till 45 minuter. Här kan du läsa mer om dessa vindkraftsparker samt alla andra aktuella vindkraftsprojekt i Ånge kommun.

Funderar du på boende i Ånge & Bräckeregionen, på grund av arbete vid vindkraftverken? Kolla in vårt erbjudande för långa vistelser, för boende över 5 nätter. Du kan också läsa om alla våra rumstyper och priser här.

Boka nu


Om du funderar på att boka fler rum, kontakta oss direkt. Vi kan erbjuda över 70 hotellrum i området.

Hotell & Restaurang Jämtkrogen
Boka ditt rum idag.
Ring 0693 105 05 eller mejla oss